Tuesday, May 25, 2010

10 'Faedah' Jika Pelacuran Dilesenkan

Berikut adalah 10 'faedah' jika pelacuran dilesenkan seperti kegiatan judi dan arak:
1. Mudah kita membanci berapa ramai sebenarnya yang terlibat dalam aktiviti pelacuran.
2. Boleh kita bendung kemasukan pelacur luar.
3. Kita boleh pastikan semua pelacur bebas dari penyakit kelamin dengan mengadakan pemeriksaan berkala dan ini akan membuka ruang untuk perkhidmatan kesihatan.
4. Boleh menggalakkan lagi pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan pengangguran.
5. Boleh mengelakan poligami.
6. Kerajaan boleh menaksir cukai pendapatan pelacur dengan lebih telus dan memungut GST bila ia dilaksanakan.
7. Membuka minda rakyat terhadap perdagangan seks dan melenyapkan kekeliruan rakyat mengapa ada hukum haram dihalal dan ada yang haram masih haram.
9. Meraikan profesion tertua didunia.
10. Menyegerakan BALA Allah di bumi Melayu ini.
ARAK, JUDI BOLEH DILESENKAN, MENGAPA DAGANGAN DAGING MENTAH HIDUP MASIH DIHARAMKAN?
Ya Allah, janganlah kau jadikan negara ini negara pelacur yang menghalalkan semua yang diharamkan oleh syariat Islam!

No comments: